VLR, de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek

Boerhaavelaan 40
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer

Telefoon: 088 400 84 56
Telefax: 079 353 13 65 (algemeen)

E-mail: vlr@fme.nl

De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) stelt zich tot doel de belangen van de bedrijfstak en haar aangesloten leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke.
De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) is het kennisinstituut op het gebied van vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke. Zij behartigt de belangen van de gehele bedrijfstak en haar leden.
De VLR vindt de gebruiksvriendelijkheid van liften, roltrappen en rolpaden uiterst belangrijk. Door innovatieve technieken en strenge veiligheidseisen worden liften steeds veiliger voor de gebruiker.
De VLR laat de behartiging van de overige voor haar doelstelling in aanmerking komende belangen over aan de Vereniging FME-CWM, de grootste werkgeversorganisatie voor de metalektro-industrie en maakt daarbij gebruik van de bij de FME-CWM aanwezige kennis en ervaring.
Voor 2.500 lidondernemingen behartigt deze organisatie nationaal en internationaal belangen en verleent zij diensten op sociaal, economisch en technisch gebied. De VLR is één van de ruim 120 brancheorganisaties die deel uitmaken van de FME-CWM. Zo vinden de activiteiten van de VLR met name plaats vanuit het hoofdkantoor van de FME-CWM in Zoetermeer.

Nieuws gerelateerd aan VLR, de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek

VLR | Het belang van brandveiligheid rondom liften verdient nog meer aandacht

In de afgelopen jaren is het belang van brandveiligheid in en rondom liften verder toegenomen. Ook volgens brancheorganisatie VLR is het een aspect dat nog veel meer aandacht verdient. Niet alleen om eventuele misverstanden onder de aandacht te brengen, maar vooral ook om de verschillen tussen een brandweerlift, een reguliere lift en de aspecten die van belang zijn bij een brand in het gebouw aan te geven.

Lees meer »